Грађевинско монтажни радови за повезивање објеката на систем видео надзора, ЈН 48/17 ОП