Активна мрежна опрема - за прикључење корисника у ТК систем, ЈН 61/17 ОП