Aктивна мрежна опрема за повезивање објеката на систем видео надзора, ЈН 53/17 ОП